Παρουσιάσεις

 1. "Ancient DNA Analysis: a novel approach in Cultural Heritage" Presentation given by Nikos Psonis during the workshop OPTO-CH 2019 meets POLITEIA II. Foundation for Research and Technology, Heraklion, Crete, Greece, 6 June 2019.
 2. Επιστημονική συνάντηση: «Παράλληλες και συμπληρωματικές προσεγγίσεις στη σύγχρονη Βιοαρχαιολογική έρευνα» Δύο παρουσιάσεις από τους Δημήτρη Καφετζόπουλο και Νικόλαο Ψώνη. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα, 3 Οκτωβρίου 2018.
 3. Workshop: "Ancient DNA Analysis" Three separate presentations given by Dimitris Kafetzopoulos, Despoina Vassou, and Nikolaos Psonis. Pre-conference workshop during the 26th annual CIDOC - ICOM Conference, Cultural Conference Centre of Heraklion, Crete, Greece, September 30, 2018.
 4. Practical Course: "Ancient DNA Bioinformatics" One-day practical course by Nikolaos Psonis during the "Aegean seminars for computational ecology and evolution", Izmir, Turkey, 16-22 September, 2018.
 5. “Towards the Establishment of the Archaeogenetics Reserch Infrastructure: Development of Technologies, Methodologies, Services, Collaborations & Synergies” D. Kafetzopoulos HELLAS-CH Kick-off meeting, Herakleion, March 1-2, 2018
 6. “Ancient DNA Applications and Perspectives” Nikolaos Psonis, ΙΜΒΒ Joint Colloquia, Heraklion, February 16, 2018 (video)
 7. Workshop: “ORIGINS: Towards a New, Multidisciplinary ESFRI Research Infrastructure for the Evolution, Environment, Heritage, Identity and Diversity of Humans, throughout their Existence.” Dimitris Kafetzopoulos, International Workshop, Ancient DNA: a window to the Past and Future. Archaeological Museum of Thessaloniki, July 30, 2015
 8. Workshop: “Integration of Biology into the Cultural Heritage knowledge system” Dimitris Kafetzopoulos. Workshop on Sustainable solutions for restoration & conservation of cultural heritage E-MRS, May 11, 2015
 9. “Multidisciplinary Approaches, Accelerating Developments in Archeogenetics & Paleontology”, D. Kafetzopoulos, International Conference on Research Infrastructures, ICRI Athens April 2-4, 2014 Proposal preparation for including E-RIHS in 2016 ESFRI Roadmap, Ministry of Culture, Rome, Italy, Nov 16, 2014
 10. “Methods & procedures for targeted enrichment and sequence characterization of ancient DNA specimens”. D. Kafetzopoulos, C. Zoumadakis, E. Stratidaki, G. Papagiannakis, 6th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, Athens, May 16-18, 2013

Δημοσιεύσεις από πρακτικά συνεδρίων

 1. Patramanis I., Tabakaki E., Vassou D., Psonis N., Papadopoulou V., Pavlidis P. & Kafetzopoulos D. DYNAMIC DEMOGRAPHIC MODELS FOR THE STUDY OF THE SECOND GREEK COLONIZATION (8th - 6th CENTURY BCE). Conference "Reconstructing the Human Past - Using Ancient and Modern Genomics", EMBL Heidelberg, Germany, 31 Mar - 3 Apr 2019
 2. “Heritage considerations and challenges from ancient DNA analysis: a preliminary approach expanding from the Greek legal and ethical network” Eugenia Tabakaki and Dimitris Kafetzopoulos. Intangibility matters. nternational conference on the values of tangible heritage, Lisbon, LNEC May 29-30, 2017

Συμμετοχή σε συνέδρια

 1. Reconstructing the Human Past - Using Ancient and Modern Genomics, EMBL Heidelberg, Germany, 31 Mar - 3 Apr 2019
 2. 8th International Symposium on Biomolecular Archaeology ISBA 2018, Jena, Germany, 18 – 21 September 2018
 3. History of Archaeology: International Perspectives. ProXVII UISPP World Congress (1–7 September 2014, Burgos, Spain)
 4. 6th International Symposium on Biomolecular Archeology (ISBA 6) in Basel 2014
Κορυφή